Študentsko delo telefonska centrala, kurirska služba in priprava dostave športnih copat

V četrtem letniku študija, ko nisem imel več toliko študijske obveznosti, sem si poiskal delo preko študentskega servisa. Sprejel sem delo telefonista in kurirja v podjetju.

Moje osnovno delovno orodje je bila telefonska centrala, preko katere sem sprejemal klice in jih nato prevezoval na interne številke na zaposlene v podjetju. V podjetju je bila telefonska centrala znamke Iskra. Iskra je bila takrat dokaj renomiran proizvajalec telefonskih central. Poleg znanja, ki ga je zahtevala telefonska centrala za uspešno povezovanje klicev je bilo potrebno poznati tudi osnovni bonton poslovnega komuniciranja. V podjetju je bila telefonska centrala nameščena v glavni avli kamor si vstopil, ko si prišel v podjetje z dvigalom, zato sem opravljal tudi delo receptorja. Včasih sem imel zaradi obilice telefonskih klicev občutek, da bo telefonska centrala pregorela. Kot sem omenil, sem opravljal tudi delo kurirja, kar je pomenilo, da sem prenašal dokumente iz podjetja do strank. To sem večinoma počel s kolesom ali pa z mestnim avtobusom. Na recepciji sta bila tudi dva kopirna stroja, kjer sem moral po navodilih zaposlenih fotokopirati večje količine gradiva.

To delo sem z velikim veseljem opravljal več mesecev saj je bilo zelo razgibano in zanimivo. Dobival sem dobro plačilo za opravljeno delo in lahko sem se prehranjeval v njihovi menzi. Ko sem končal z delom v podjetju  pa sem si našel novo delo v podjetju, ki je bilo dobavitelj športnih copat za športne trgovine. Moja naloga je bila priprava naročil za dobavo posameznim trgovinam, to je izgledalo približno tako, da smo dobili naročilnice za naslednji dan in nato za kombije, ki so razvažali blago na paletah pripravili škatle z različnimi modeli športnih copatov.

Študentsko delo telefonska centrala, kurirska služba in priprava dostave športnih copat

Naslednji dan, ko so zjutraj šoferji kombijev prišli v podjete jih je na njihovih nakladalnih rampah čakalo blago na paletah. Zložili so ga na dostavna vozila in podpisali prevzemnice ter šli na pot.