Kompostniki

Kompostniki in najpogostejši načini učinkovitega kompostiranja

Pri nas pa tudi ponekod drugje po svetu so kompostniki precej priljubljeni, saj prinašajo številne prednosti. Sicer pa poznamo kar nekaj različnih načinov oziroma vrst kompostiranja. Med najbolj razširjeno metodo so zagotovo kompostniki na prostem. Ponavadi se takšni kompostniki postavijo v polsenčno lego in so izdelani iz lesene ograde, lahko tudi iz žice, plastike, ne nazadnje tudi iz betona.

Na mestu kompostnika se zbirajo vrtni odpad in biološko razgradljivi odpadki. Zelo pogosto se za to uporabljajo tudi odprti zaboji, zaprta posoda v obliki kontejnerja ali pa rotacijski bobni. Za slednje praviloma velja, da so narejeni iz reciklirane kovine ali pa plastike.

Kje se najpogosteje postavljajo kompostniki in kakšno vrsto izbrati

Praviloma naj bi se kompostniki na prostem postavljali v polsenčni prostor, ki mora biti dobro zaščiten pred vetrom pa tudi pred direktnimi sončnimi žarki. Poleg takšnih struktur se pogosto zasadijo nekatere vrste dreves, na primer leska, bezeg.

Poskrbeti je prav tako treba, da kompostniki ležijo na odcednem mestu. Prevelika količina vode namreč povzroča gnitje. Strokovnjaki priporočajo, da se na teh mestih utrdijo tla s približno 10 centimetri glinaste zemlje.

Sicer pa so kompostniki lahko najrazličnejših oblik. Prav tako so lahko izdelani iz najrazličnejših vrst materialov. A pomembno je, da imajo prav vsi kompostniki dostop do kompostnega kupa z vsaj ene strani, dobro prezračevanje, dovolj učinkovito zaščito pred dežjem, snegom ter direktnim soncem.

Dobro je imeti vsaj dva različna kompostnika

Prav tako morajo vsi kompostniki vsebovati odprto dno, njihova velikost pa ne bi smela biti manjša od enega kubičnega metra. Velikost takšne strukture je zlasti pomembna za ohranjanje toplote v kupu, posledično pa tudi za precej hitrejši razkroj. Če je le mogoče, je dobro imeti vsaj 2 kompostnika. V prvem se med letom zbira odpadke. V drugem pa se v jesenskem času prične učinkovito kompostiranje.…