izbira toplotne črpalke

Izbira toplotne črpalke

Ko pride zima, ni bolj prijetnega kot vstopiti v topel dom, kjer ni niti prevroče niti prehladno. Zato je dobro izbirati naprave, ki skrbijo za doseganje konstantnih temperatur, ki so prijetne za bivanje.

Glede na to, da se v zadnjih nekaj letih vse pogosteje odločamo za naravno bolj ekološko naravnane sisteme ogrevanja, moremo v prvi vrsti omeniti toplotne črpalke, ki delujejo s pomočjo naravnih virov toplote. Ker je na voljo kar nekaj naravnih virov, kot so zrak, voda in zemlja, jih je smotrno koristiti v namen segrevanja in hlajenja  bivalnih prostorov, kot tudi za ogrevanje sanitarne vode. Če se nekako osredotočimo na sam sistem delovanja toplotne črpalke, je v osnovi enostavno povedati, da deluje kot klimatska naprava, ki preko naravnega vira toplote, razpošilja po postavljenem sistemu toploto za prijetno bivanje. 

Na trgu je ogromno ponudnikov, ki nudijo toplotne črpalke različnih zmogljivosti, kar je odvisno od velikosti prostorov, katere bo le ta ogrevala ali hladila. Vendar je zelo pomembno, da izberemo res primerno, saj je investicija v primeru postavitve sistema toplotne črpalke res zahteven in finančno zajetnejši projekt. Zato je smotrno izbrati projektanta, ki bo preveril vse možnosti in nam pravilno svetoval o izbiri toplotne črpalke kot takšne, pomembno pa je seveda načrtno narediti plan, kakšen tip črpalke lahko postavimo v naši okolici v prvi vrsti. 

Kadar gre za najenostavnejši sistem toplotne črpalke zrak – voda, za ogrevanje, hlajenje prostorov in ogrevanje sanitarne vode za gospodinjstvo, je to med najenostavnejšimi projekti, ki so tudi najcenejši. Kadar pa želimo izkoriščati zemeljsko toplotno energijo, je ta projekt že nekoliko bolj zapleten, saj potrebujemo večji prostor ob objektu, ki omogoča dovolj prostora za namestitev zbiralnikov, ki so nameščeni na določeni širini in globini dvorišča ali ozemlja ob nepremičnini, za ta sistem toplotne črpalke moremo imeti že nekatera dovoljenja, stroški so večji. Kadar pa se odločamo o geotermalni postavitvi toplotne črpalke, pri kateri je potrebno vrtati v globino, se stroški zelo hitro povzpnejo, saj so izkopi vrtin še vedno med dražjimi. Tukaj pa že potrebujemo tudi geološka dovoljenja, opravljene morejo biti meritve, ki zadoščajo vsem kriterijem.…